Zrzut%2520ekranu%25202020-06-21%2520o%25

      Spółka Marzenia do Spełnienia prowadzi m.in.: 

żłobki zlokalizowane w Warszawie w dzielnicach: Wilanów,  Wola,  Ursynów,  Targówek, Praga Południe, Białołęka,  a  także  w   Ząbkach.  Ponadto   jest  organem  prowadzącym  Publiczne  Przedszkole "Marzenia do Spełnienia" w Ząbkach, a wszystko po  to,  aby  zaspokoić  potrzeby rodziców i ich pociech w dogodnym do nas dotarciu. 

 

Misją naszej pracy to przede wszystkim fakt, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze placówki były oazą spokoju, miejscem bezpiecznej, zdrowej zabawy, skupionej na rozwoju dziecka. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowujemy przede wszystkim na rozwój motoryczny dzieci. Od najmłodszych lat kształcimy prawidłowe nawyki żywieniowe i prozdrowotne wśród naszych wychowanków.  

Nasze wszystkie placówki przeszły szczegółowe kontrole z wynikiem bardzo dobrym oraz wpisane są do rejestru żłobków m.st. Warszawy - związku z czym, spełniają wszystkie restrykcyjne wymagania, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.  Gwarantujemy 

bezpieczeństwo Waszych pociech, pozostawionych pod naszą opieką w odpowiednio

przystosowanych lokalach i wykwalifikowanym personelu. Wszystkie Panie opiekunki posiadają odpowiednie wykształcenie (m.in. kurs opiekuna w żłobku), a Panie nauczycielki wychowania przedszkolnego, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

Żłobek w Ząbkach,  przy ul. Orlej 4/55 oraz  w Warszawie,  przy ul. Marywilskiej 60 e dotowany jest

z projektu  dofinansowanego  z  Funduszy Europejskich pt.  „Nowe  miejsca  opieki   dla dzieci do

3 roku życia szansą rozwoju zawodowego dla opiekunów”. Projekt jest realizowany przez spółkę Marzenia do Spełnienia z siedzibą w 05-091 Ząbki  przy ul. 11-go Listopada 85, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XII Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego m/st. Warszawa pod numerem KRS 0000570131, REGON 362223053, NIP 5223035251 realizującym projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Nowe miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia szansą rozwoju zawodowego dla opiekunów.

Uczestnikami projektu są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 r.ż - w przypadku, gdy co najmniej jedno z  rodziców, lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy  po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola. Zapraszamy do kontaktu. :) 

Logo%2520Unni_edited_edited.jpg